اطلاعات پروژه : طراحی کارت ویزیت فنی و مهندسی شیان

طراحی کارت ویزیت تیم شیان، مجموعه شیان در زمینه سیستم های حفاظتی فعالیت دارد

کارفرما: گروه مهندسی شیان

زمینه فعالیت: فنی و مهندسی

تاریخ همکاری: مهر 95

نوع پروژه: گرافیک و مدیا

لینک پروژه: مشاهده

لینک شبکه اجتماعی: مشاهده

طراحی کارت ویزیت فنی و مهندسی شیان

BackEnd:

FrontEnd:

CMS:


مجموعه گروه فنی و مهندسی شیان در زمینه سیتم های امنیتی فعالیت دارد و طراحی کارت ویزیت این مجموعه توسط دپارتمان گرافیک و مدیا ایدبال انجام شد