اطلاعات پروژه : طراحی بروشور گروه مهندسی شیان

مجموعه فنی و مهندسی شیان در زمینه نصب تجهیزات حفاظتی فعالیت دارد

کارفرما: گروه مهندسی شیان

زمینه فعالیت: فنی و مهندسی

تاریخ همکاری: مرداد 95

نوع پروژه: گرافیک و مدیا

لینک پروژه: مشاهده

لینک شبکه اجتماعی: مشاهده

طراحی بروشور گروه مهندسی شیان

BackEnd:

FrontEnd:

CMS:


گروه فنی و مهندسی شیان در زمینه خدمات دوربین های مداربسته و دزدگیر فعالیت دارد و طراحی بروشور این مجموعه توسط دپارتمان گرافیک و مدیا ایدبال انجام شد