اطلاعات پروژه : طراحی تیزر سینما کلیک

طراحی تیز تبلیغاتی برای وب سایت سینما کلیک

کارفرما: سینماکلیک

زمینه فعالیت: نقد و بررسی فیلم و سریال

تاریخ همکاری: مرداد 95

نوع پروژه: گرافیک و مدیا

لینک پروژه: مشاهده

لینک شبکه اجتماعی: مشاهده

طراحی تیزر سینما کلیک

BackEnd:

FrontEnd:

CMS:


مجموعه سینما کلیک که در زمینه نقد و بررسی فیلم و سریال با آرشیو بسیار خوب فعالیت دارد و طراحی تیزر ویدیو این مجموعه توسط دپارتمان گرافیک و مدیا مجموعه ایدبال انجام شد