اطلاعات پروژه : طراحی لوگو وب سایت سینما کلیک

طراحی لوگو برای وب سایت سینما کلیک که در زمینه آرشیو فیلم و سریال فعالیت دارد

کارفرما: سینماکلیک

زمینه فعالیت: نقد و بررسی فیلم و سریال

تاریخ همکاری: مرداد 95

نوع پروژه: گرافیک و مدیا

لینک پروژه: مشاهده

لینک شبکه اجتماعی: مشاهده

طراحی لوگو وب سایت سینما کلیک

BackEnd:

FrontEnd:

CMS:


وب سایت سینما کلیک که در زمینه آرشیو فیلم و سریال به همراه نقد و بررسی فعالیت دارد و طراحی لوگو این مجموعه توسط دپارتمان گرافیک و مدیا مجموعه ایدبال انجام شد