اطلاعات پروژه : طراحی وب سایت مطالعه شیمی آنلاین

طراحی وب سایت آموزشگاه شیمی آنلاین به همراه سیستم مدیریت محتوا پیشرفته

کارفرما: آموزشگاه شیمی آنلاین

زمینه فعالیت: آموزش شیمی

تاریخ همکاری: مهر 95

نوع پروژه: طراحی وب

لینک پروژه: مشاهده

لینک شبکه اجتماعی: مشاهده

طراحی وب سایت مطالعه شیمی آنلاین

BackEnd: PHP

FrontEnd: HTML CSS

CMS:


آموزشگاه شیمی آنلاین در زمینه آموزش های تخصصی شیمی بصورت آنلاین فعالیت دارد و طراحی سایت این مجموعه توسط دپارتمان طراحی و توسعه وب ایدبال انجام شد