تبریک عید سعید فطر

رمضان رفت ولی کاش صفایش نرود

سحر و جوشن و قرآن و دعایش نرود

کاشکی پر شده باشد دلم از نور سحر

همره روزه و افطار، ثوابش نرود

مجموعه ایدبال فرا رسیدن عید سعید فطر را به تمامی مسلمانان جهان تبریک و تهنیت می گوید.