چشم انداز ایدبال

چشم انداز

ایدبال در راستای کشف دنیای نوین دیجیتال و تکنولوژی همواره پیشگام و حامی ایده های قابل توسعه بوده و می باشد و رسالت خود را بودن بالی برای به پرواز درآوردن ایده ها می داند

ماموریت ایدبال

ماموریت

ماموریت ایدبال ، پیشرفت در عرصه تکنولوژی و ایجاد رضایت برای مشتریان خود می باشد و در این راه با بهره گیری از تخصص و تجربه تلاش می کند تا این ماموریت را به بهترین شکل ممکن ارائه دهد.

هدف ایدبال

هدف

هدف ایدبال رضایت شماست. ما با رشد و توسعه مداوم برآنیم تا همیشه در مسیر پیشرفت قرار داشته باشیم و با نیازسنجی بازار و به روز بودن در تکنولوژی ، بهترین راه کارها را به مشتریان خود ارائه دهیم چراکه مشتری ارزشمندترین عضو سازمان ماست.


ایدبال بالی برای ایده ها.

ایدبال از یک ایده که برای داشتن یک مجموعه که افراد مختلف بتونند با توانایی هایی که دارند اونجا بصورت یک تیم کارکنند بوجود اومد و کم کم بال و پر گرفت و تا به امروز تونسته از ایده تا پر و بال دادن به اونها رو بصورت کامل شکل بده و این شد که ایدبال، بالی برای ایده ها شد